Správa a tvorba počítačových sieti


Naša spoločnosť sa zaoberá okrem iného aj správou počítačov a počítačových sietí, návrhom a realizáciou topologii optimalných sieti, prevádzkou a údržbou serverových a dátových stredísk, poskytovaním IT-outsourcingu a hardvérových a softvérových riešení. Zavádzaním a správou informačných systémov pre firmy a skoly.